Technologie komputerowe

Strony

Kategorie

Praca dyplomowa

Nawet najlepiej napisana, poruszająca wszelkie konieczne zagadnienia i opatrzona szeregiem specjalistycznych badań i analiz praca dyplomowa nie zostanie przyjęta do recenzowania bez starannie opracowanej strony tytułowej. Zawarte na niej powinny być tak istotne informacje jak imię i nazwisko autora, numer jego albumu, rok i kierunek studiów, a także nazwa uczelni i jej wydziału.

Na środku powinien zostać umieszczony tytuł w języku polskim, pod nim zaś jego tłumaczenie na język angielski. Po napisaniu odpowiedniej strony tytułowej warto skoncentrować swoją uwagę na takich zagadnieniach jak wybór tematu, który należy poprzedzić wnikliwym przejrzeniem zgromadzonej literatury przedmiotu. Warto przekonać się w ten sposób o tym czy zagadnienie nie jest zbyt ogólne, lub zbyt szczegółowe. Następnie warto zastanowić się nad tym, co jest celem pisanego dzieła takiego jak praca dyplomowa.

Dziękujemy prywatnypromotor.org za przygotowanie artykułu.

14.09.2011. 13:50